دوره‌های تربیت مدرس

در راستای ایجاد نظام فکری بر پایه اسلام ناب و تربیت مربی  و مدرس آثار شهید مطهری، مجموعه بینش مطهر اولـویت تدریس را به اساتیدی اختصاص خواهد داد که علاوه بر دارا بودن شرایط و صلاحــیت‌های عمومی تدریس، از توانمندی ارائه‌ی دروس بینش مطهر نیز برخوردار باشند.

از آنجا که آثار شهـید مطهري(ره) محتوای منحصـر به فردی برای تحـقق هـدف فـوق می‌باشد؛ لذا کلاس‌هایی در قالب «دوره‌ی تربیت مدرس غیرحضوری با محوریت آثار شهید مطهری(ره)» برای اساتید در نظر گرفته شده است.

  کل دوره‌ی تربیت مدرس، از چهار سطح و یازده مرحله تشـکیل شده است که هر سـطح دارای دو یا سه مرحله می‌باشد. هر مـرحله از هـر ســطح، شامل 13 جلســه کلاس است. در این چهار سطح، چهل کتاب از آثار شهید مطهری(ره) مطالعه و تدریس می‌شود.

ترتیب کتاب‌های آثار شهید مطهری  در چهار سطح و مرحله بندی آنها در سیر مطالعاتی آسان به مشکل، با رویکرد موضوعی است.

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 21 شهریور 1396، 10:50 عصر